หน้าหลัก > กิจกรรม > ประชาสัมพันธ์ > 140 ปี วันคล้ายวันทิวงคต สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
140 ปี วันคล้ายวันทิวงคต สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
31 พ.ค. 63 - 1 มิ.ย. 63

น้อมรำลึก 140 ปี วันคล้ายวันทิวงคต
สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนา (COVID - 19) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ซึ่งเป็นสถานที่จัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันทิวงคต สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ยังไม่อนุญาตให้เข้าทำกิจกรรมทุกประเภท ทางสำนักศิลปะฯ จึงขอเปลี่ยนสถานที่บำเพ็ญกุศลเป็น วัดราชาธิวาสวิหาร โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
.
ผู้สนใจร่วมถวายผ้ามหาบังสุกุล เครื่องไทยธรรมและปัจจัยถวายพระ สามารถติดต่อได้ที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม หรือโทร. 02-1601216