หน้าหลัก > กิจกรรม > ประชาสัมพันธ์ > ประกวดงานเขียนทางวิชาการ ภายใต้แนวคิด “ปิยรัตนนารี...ดุษฎีพระประวัติ”.
ประกวดงานเขียนทางวิชาการ ภายใต้แนวคิด “ปิยรัตนนารี...ดุษฎีพระประวัติ”.

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
8 ก.ย. 61 - 1 พ.ค. 61

ประกวดงานเขียนทางวิชาการ ภายใต้แนวคิด “ปิยรัตนนารี...ดุษฎีพระประวัติ”.


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญนักเรียนและนักศึกษาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการชำระประวัติศาสตร์ของพระราชวงศ์ และเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๘๐ ปี แห่งการสถาปนา “สวนสุนันทา” โดยส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนทางวิชาการ ภายใต้แนวคิด “ปิยรัตนนารี...ดุษฎีพระประวัติ” ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร และของที่ระลึก
ติดตามรายละเอียดเร็วๆนี้