หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ผู้อำนวยการสำนักศิลป์ฯ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุม ...
2022-10-19 10:25:54
สำนักศิลป์ฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน ...
2022-10-19 10:08:02
สำนักศิลป์ ฯ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน “ผ้าขาวม้าทอใจ ๒๕๖๕”
เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยผู้ช่วยศา ...
2022-10-19 10:04:27
สำนักศิลป์ฯ จัดพิธีทำบุญเพื่อความเป็นสวัสดิมงคล
วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวา ...
2022-10-19 09:57:39
ผู้บริหารสำนักศิลป์ฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล
วันจันทร์ ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย อาจารย์ ดร.พีร ...
2022-12-15 16:04:34
สำนักศิลป์ ร่วมประชุมหารือโครงการบูรณาการ การศึกษา และอาหารสู่ชุมชนพื้นที่สูงในประเทศไทย
เมือวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย ...
2022-12-15 15:44:17
สำนักศิลป์ฯ ประชุมหน่วยงาน ติดตามการดำเนินงานตามแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์
มื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย อาจารย์ ดร. ...
2022-12-15 15:22:12
ทีมบริหารสำนักศิลป์ฯ ประชุมบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕
ทีมผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ...
2022-12-15 14:37:59
สำนักศิลป์ จัดประชุมหารือแนวทางการจัดนิทรรศการหมุนเวียน “งานหัตถศิลป์….หัวโขน โดย วัฒนา แก้วดวงใหญ่ และพิภพ บุษราคัมวดี”
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมหารือแนวทางกา ...
2022-09-16 18:26:39
ข่าวย้อนหลัง