หน้าหลัก > ข่าว > บริการศิลปะและวัฒนธรรม
บริการศิลปะและวัฒนธรรม

Museum Night 2021 พาเหรดงานศิลป์ – Palace Arts Ep.1 ศิลปสถาปัตย์สวนสุนันทา
Museum Night 2021 พาเหรดงานศิลป์ – Palace ArtsEp.1 ศิลปสถาปัตย์สวนสุนันทาสำนักศิลปะแ ...
2022-08-18 14:19:04
วันนี้ เวลา ๑๗.๐๐ น. พบกับ Museum Night 2021 พาเหรดงานศิลป์ – Palace Arts Ep.1 ศิลปสถาปัตย์สวนสุนันทา
วันนี้ เวลา ๑๗.๐๐ น. พบกับ Museum Night 2021 พาเหรดงานศิลป์ – Palace ArtsEp.1 ศ ...
2022-08-18 14:19:37
Museum Night 2021 พาเหรดงานศิลป์ – Palace Arts Ep.1 ศิลปสถาปัตย์สวนสุนันทา
Museum Night 2021 พาเหรดงานศิลป์ – Palace ArtsEp.1 ศิลปสถาปัตย์สวนสุนันทาสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ...
2022-08-18 14:19:50
วันนี้ เวลา ๑๗.๐๐ น. พบกับ Museum Night 2021 พาเหรดงานศิลป์ – Palace Arts Ep.1 ศิลปสถาปัตย์สวนสุนันทา
วันนี้ เวลา ๑๗.๐๐ น. พบกับ Museum Night 2021 พาเหรดงานศิลป์ – Palace ArtsEp.1 ศ ...
2022-08-18 14:20:03
Ep.1 “สถาปัตยกรรมแห่งราชสำนัก วิถีวัฒนธรรม และความแปรเปลี่ยน”
       สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญพบกับพาเหรดงานศิลป์ด้านสถาปัตยกรรมแห่งราชสำนั ...
2022-08-18 14:20:21
เตรียมพบกับ Museum Night 2021 พาเหรดงานศิลป์ – Palace Arts Ep.1 ศิลปสถาปัตย์สวนสุนันทา ๑๗-๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔
เตรียมพบกับ Museum Night 2021 พาเหรดงานศิลป์ – Palace ArtsEp.1 ศิลปสถาปัตย์สวนส ...
2022-08-18 14:21:20
เตรียมพบกับ Museum Night 2021 พาเหรดงานศิลป์ – Palace Arts Ep.1 ศิลปสถาปัตย์สวนสุนันทา ๑๗-๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔
เตรียมพบกับ Museum Night 2021พาเหรดงานศิลป์ – Palace ArtsEp.1 ศิลปสถาปัตย์สวนสุนันทา ๑๗-๑๙ ธัน ...
2022-08-18 14:21:32
เตรียมพบกับ Museum Night 2021 พาเหรดงานศิลป์ – Palace Arts Ep.1 ศิลปสถาปัตย์สวนสุนันทา ๑๗-๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔
เตรียมพบกับ Museum Night 2021พาเหรดงานศิลป์ – Palace ArtsEp.1 ศิลปสถาปัตย์สวนสุนันทา ๑๗-๑๙ ธัน ...
2022-08-18 14:22:19
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จับมือ Central Pattana ร่วมกันจัดงาน เผยแพร่วัฒนธรรมชาววัง ณ เซ็นทรัล อยุธยา
สวนสุนันทา เผยแพร่วัฒนธรรมชาววังณ เซ็นทรัล อยุธยามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภายใต้การดำเนินงานโดย ส ...
2022-06-22 15:10:05
สวนสุนันทา ยกสำรับอาหารชาววัง ร่วมงาน"อัศจรรย์ ตำรับอาหาร ๒ กรุง" ณ เซ็นทรัล อยุธยา Capital of Wonders
สวนสุนันทา ยกสำรับอาหารชาววังร่วมงาน"อัศจรรย์ ตำรับอาหาร ๒ กรุง"ณ เซ็นทรัล อยุธยา Capital ...
2022-06-22 15:11:41
ข่าวย้อนหลัง