หน้าหลัก > ข่าว > บริการศิลปะและวัฒนธรรม
บริการศิลปะและวัฒนธรรม

สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับคณะนักเรียนโรงเรียนนวพัฒน์วิทยา เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีโอกาสต้อนรับ คณ ...
2023-02-14 11:25:46
สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับคณะอาจารย์จาก Dong – A University เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะอาจา ...
2023-02-14 09:09:43
สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของสวนสุนันทา
เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะนั ...
2023-02-13 13:57:38
สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับคณะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา วชิราวุธวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะนั ...
2023-02-13 12:31:24
สำนักศิลป์ฯ ร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทาในงาน “หลงกรุง(กรุงเทพคริสเตียน)” ณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย ...
2023-02-13 10:59:03
สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับ แขกพิเศษจากวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มรภ.สวนสุนันทา เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีโอกาสต้อนรับ Asso ...
2023-01-04 12:21:53
สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับคณะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะนั ...
2023-02-22 15:19:37
เริ่มแล้วนิทรรศการภาพเขียนสีน้ำคุณข้าหลวงในพระวิมาดาเธอฯ อายุกว่า 100 ปี หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร (BACC)
เริ่มแล้วนิทรรศการภาพเขียนสีน้ำคุณข้าหลวงในพระวิมาดาเธอฯ อายุกว่า 100 ปี จัดแสดงระหว่าง วันที่ 1-4 พ ...
2022-12-15 13:49:27
สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับคณะ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สสส. กรมประชาสัมพันธ์ และหน่วยงานภาคีเครือข่าย เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะ ส ...
2022-12-15 13:18:52
ข่าวย้อนหลัง