หน้าหลัก > ข่าว > บริการศิลปะและวัฒนธรรม
บริการศิลปะและวัฒนธรรม

สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับคณะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะนั ...
2023-02-22 15:19:37
เริ่มแล้วนิทรรศการภาพเขียนสีน้ำคุณข้าหลวงในพระวิมาดาเธอฯ อายุกว่า 100 ปี หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร (BACC)
เริ่มแล้วนิทรรศการภาพเขียนสีน้ำคุณข้าหลวงในพระวิมาดาเธอฯ อายุกว่า 100 ปี จัดแสดงระหว่าง วันที่ 1-4 พ ...
2022-12-15 13:49:27
สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับคณะ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สสส. กรมประชาสัมพันธ์ และหน่วยงานภาคีเครือข่าย เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะ ส ...
2022-12-15 13:18:52
สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับนักศึกษาดูงานด้านการจัดการความรู้ “การสร้างรูปแบบนิทรรศการเพื่อใช้สำหรับเผยแพร่บนแพลตฟอร์ม Googles Arts and Culture”
วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาล ...
2023-02-23 12:14:39
สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับคณะ Times Higher Education (THE) เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะ Ti ...
2023-02-23 11:27:39
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ ๓ คณะมนุษยศาสตร์ฯ เยี่ยมชมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล ศึกษาการแปลบทนิทรรศการสำหรับงานพิพิธภัณฑ์
เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีโอกาสต้อนรับ นักศึก ...
2023-02-23 11:08:37
สำนักศิลป์ฯ พาชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล เปิดสำรับอาหารชาววังตำรับพระวิมาดาเธอฯ ในรายการ FOODWORK
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยอาจารย์ ด ...
2023-02-23 10:08:28
นักศึกษาสาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมต้อนรับน้องปี ๑ พาชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล และอุโมงค์ประวัติศาสตร์สวนสุนันทา
นักศึกษาสาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมต้อนรับน้องปี ๑ พาชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล และอุโ ...
2022-12-15 16:00:24
สำนักศิลป์ฯ เปิดพิพิธภัณฑ์ ร่วมฉลองวันพิพิธภัณฑ์ไทย ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕
เมื่อวันที่ ๑๘ - ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เ ...
2022-12-15 15:01:13
สำนักศิลป์ฯ พาชมแหล่งการเรียนรู้สวนสุนันทา ในรายการ “เปิดตำนานกับ เผ่าทอง ทองเจือ”
เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดยอาจารย์ ...
2022-12-15 14:24:06
ข่าวย้อนหลัง