หน้าหลัก > ข่าว > บริการศิลปะและวัฒนธรรม
บริการศิลปะและวัฒนธรรม

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จับมือพันธมิตร Central Pattana จัดงาน "อัศจรรย์ ตำรับอาหาร ๒ กรุง" เปิดตัวเซ็นทรัล อยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภายใต้การดำเนินงานโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จับมือพันธมิตร Centr ...
2022-06-22 15:21:25
ต้อนรับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและคณะผู้เกษียณอายุราชการ
       ต้อนรับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและคณะผู้เกษียณอายุ ...
2022-06-28 15:28:56
สำนักศิลป์นำเสนอมรดกล้ำค่าของสวนสุนันทา ในงานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ไทย ๒๕๖๔ THAILAND MUSEUM EXPO 2021
สำนักศิลป์นำเสนอมรดกล้ำค่าของสวนสุนันทาในงานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ไทย ๒๕๖๔THAILAND MUSEUM EXPO 2021  ...
2022-07-11 11:05:19
สำนักศิลป์ เผยแพร่มรดกวัฒนธรรม “ภาพเขียนสีน้ำ” แก่เยาวชนรุ่นใหม่
สำนักศิลป์ เผยแพร่มรดกวัฒนธรรม“ภาพเขียนสีน้ำ” แก่เยาวชนรุ่นใหม่      &nbs ...
2022-08-18 11:34:39
เปิดแล้ว! สวนสุนันทาดิจิทัลมิวเซียมแห่งแรกในราชภัฏ
Google Arts and CultureSuan Sunandha Online Exhibition PublishedNow on Google Arts and Cultureสำนักศ ...
2022-08-18 11:35:49
๒๓ ก.ค. นี้!!! เตรียมพบกับ แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา บนแพลตฟอร์ม Google Arts&Culture
๒๓ ก.ค. นี้!!! เตรียมพบกับ แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา บนแพลตฟอร์ม Google Arts&Culture&n ...
2022-08-18 11:37:34
ขยายเวลาปิดให้บริการเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล & ๓ ศิลป์รัตนโกสินทร์ ๑-๓๐ มิถุนายน นี้
ขยายเวลาปิดให้บริการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล & ๓ ศิลป์รัตนโกสินทร์ ๑-๓ ...
2022-08-18 15:30:21
คลิปนำชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล H.H. Princess SaisavaliBhiromya Exhibition Hall : ตอนที่ ๑
คลิปนำชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดลH.H. Princess SaisavaliBhiromya Exhibition Hall : ตอนที่ ๑&n ...
2022-08-18 13:51:45
วีดิทัศน์นำชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล ผลผลิตจากการอบรมมัคคุเทศก์ภาษาอังกฤษ
วีดิทัศน์นำชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล ผลผลิตจากการอบรมมัคคุเทศก์ภาษาอังกฤษ    &nbs ...
2022-08-18 13:53:47
เตรียมพบกับ!! อุโมงค์ประวัติศาสตร์สวนสุนันทาโฉมใหม่
เตรียมพบกับ!! อุโมงค์ประวัติศาสตร์สวนสุนันทาโฉมใหม่          สำนักศิลป์เข้า ...
2022-08-18 13:53:32
ข่าวย้อนหลัง