หน้าหลัก > ข่าว > บริการศิลปะและวัฒนธรรม
บริการศิลปะและวัฒนธรรม

สำนักศิลป์ ต้อนรับชมรมรักษ์วัฒนศิลป์ ชมวัง ทำเครื่องว่าง “ส้มฉุน”
เมื่อวันที่ ๗ และ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมกิจ ...
2022-09-02 15:00:30
สำนักศิลป์ฯ ร่วมกับ ทัวร์เอื้องหลวง การบินไทย จัดกิจกรรมอบรมสุดพิเศษ “น้ำพริกลงเรือ”
เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดกิจกรร ...
2022-08-16 14:49:10
สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับคณะทัศนศึกษา พร้อมจัดฝึกปฏิบัติทำ “ส้มฉุน” ของว่างไทยแท้แต่โบราณ
อาจารย์ ดร.นันทิดา  โอฐกรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ...
2022-05-12 13:18:53
สำนักศิลปะฯ ลงพื้นที่บริการวิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
สำนักศิลปะฯ ลงพื้นที่บริการวิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านผือ จังหวัดอุดรธาน ...
2022-07-19 15:38:35
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมเชื่อมสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ชูความเป็นวังสวนสุนันทา ในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา มรภ.ลำปาง
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมเชื่อมสัมพันธ์มหาวิทยาลัยชูความเป็นวังสวนสุนันทาในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา มรภ. ...
2022-06-22 13:18:14
ศิลป์ (Palace Arts) ผ่านกิจกรรมการบรรยาย เรื่อง “พินิจสำรับชาววังสวนสุนันทา”
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ...
2022-08-17 16:19:34
“เล่ห์ลุนตยา” ถ่ายทำสุดอลังการ ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
“เล่ห์ลุนตยา” ถ่ายทำสุดอลังการณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล        & ...
2022-06-22 13:52:32
Museum Night 2021 พาเหรดงานศิลป์ – Palace Arts Ep.1 ศิลปสถาปัตย์สวนสุนันทา
Museum Night 2021 พาเหรดงานศิลป์ – Palace ArtsEp.1 ศิลปสถาปัตย์สวนสุนันทาสำนักศิลปะแ ...
2022-08-18 14:19:04
วันนี้ เวลา ๑๗.๐๐ น. พบกับ Museum Night 2021 พาเหรดงานศิลป์ – Palace Arts Ep.1 ศิลปสถาปัตย์สวนสุนันทา
วันนี้ เวลา ๑๗.๐๐ น. พบกับ Museum Night 2021 พาเหรดงานศิลป์ – Palace ArtsEp.1 ศ ...
2022-08-18 14:19:37
ข่าวย้อนหลัง