หน้าหลัก > ข่าว > บริการศิลปะและวัฒนธรรม
บริการศิลปะและวัฒนธรรม

วันที่สองกับกิจกรรม Night at the Museum Festival 2023: พหุพัสตราภรณ์
ประมวลภาพกิจกรรม งานท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน Night at the Museum 2023 “พหุพัสตราภรณ์&rdqu ...
2023-12-18 14:27:20
เตรียมพบกับกิจกรรมเสวนาวิชาการ เรื่อง “แต่งกายชุดไทยกับอาภรณ์งาม” วิทยากรโดย ครูบิ๊ก พีรมณฑ์
เตรียมพบกับกิจกรรมเสวนาวิชาการ เรื่อง “แต่งกายชุดไทยกับอาภรณ์งาม” วิทยากรโดย ครูบิ๊ก พีร ...
2023-12-18 13:14:41
ประมวลภาพงานนิทรรศการ “พหุพัสตราภรณ์” Night at the Museum Festival 2023 วันแรก
วันที่ 15 ธันวาคม 2566 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการจัดงานนิทรรศการ &l ...
2024-01-16 10:41:06
สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับแขกพิเศษจากคณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สวนสุนันทา เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี ...
2023-12-13 11:41:22
สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็กประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย อาจารย์ ดร.นันทิดา โอ ...
2023-12-08 13:42:35
สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับชมรมนิสิตน้องใหม่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี ๒๕๑๒ เข้าเยี่ยมชมแหล่งการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัช ...
2023-12-08 12:07:00
สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับหม่อมหลวงสราลี กิติยากร เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย อาจารย์ ดร.พีระพล ช ...
2023-12-08 11:51:43
สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย อาจารย์ ดร.พีระพล ช ...
2023-12-08 11:30:39
สำนักศิลป์ฯ จัดกิจกรรมต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรสุนทรียศาสตร์และศิลป์สำหรับผู้บริหารระดับสูง ATA (Aesthetics ToP – ART) ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย อาจารย์ ดร.พีระพล ช ...
2023-12-08 11:21:33
สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับแขกพิเศษของมหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย อาจารย์ ดร.พีระพล ช ...
2023-12-08 10:54:33
ข่าวย้อนหลัง