หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว
ข่าว

สำนักศิลป์สร้างชื่อ เผยแพร่งานฝีมือชาววัง ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับเชิญจากพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เผยแพร่งานฝีมือชาววัง ...
2018-10-18 10:08:29
วัฒนธรรมสัญจร
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการ Cultural Road show เพื่อเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมและขยายความ ...
2018-10-18 10:05:37
วันนี้ เวลาประมาณ 9.30 น. เตรียมพบกับ "นิทรรศการ ข้าหลวงสวนสุนันทา บรรพชนผู้สืบสานงานศิลป์"
วันนี้ เวลาประมาณ 9.30 น. เตรียมพบกับ "นิทรรศการ ข้าหลวงสวนสุนันทา บรรพชนผู้สืบสานงานศิลป์" ...
2020-08-14 09:51:05
ข่าวย้อนหลัง