หน้าหลัก > ข่าว > เกร็ดความรู้
เกร็ดความรู้

๔ พฤษภาคม วันฉัตรมงคล
วันฉัตรมงคล (Coronation Day) มีความหมายตามพจนานุกรมว่า พระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร ซึ่งจะกระทำในวันคล้ ...
2023-05-16 11:09:42
ความหมายแต่ละวัน.... ในเทศกาลสงกรานต์
สงกรานต์ มาจากภาษาสันสกฤต แปลว่า "ก้าวขึ้น” หรือ "ผ่าน” หรือ "เคลื่อนย้าย ...
2023-04-18 10:32:06
(วันนี้ในอดีต) ๖ เมษายน วันจักรี
วันที่ระลึกถึงมหาจักรีบรมราชวงศ์ เป็นวันที่ พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาจักรีบรมนาถ พระพุทธยอ ...
2023-04-18 10:32:58
(วันนี้ในอดีต) ๓๑ มีนาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทย พระองค์ที่ ๓ แห่งราชวงศ์จักรี เป็นพระรา ...
2023-04-07 15:53:45
(วันนี้ในอดีต) ๒๒ มีนาคม ๒๔๙๕ วันอสัญกรรมเจ้าจอมเอี่ยม ในรัชกาลที่ ๕
เจ้าจอมเอี่ยม เป็นธิดาของเจ้าพระยาสุรพันธุ์พิสุทธิ์ (เทศ บุนนาค) อดีตสมุหเทศาภิบาลมณฑลราชบุรี และเจ้ ...
2023-04-07 15:35:12
(วันนี้ในอดีต) ๑๖ มีนาคม ๒๔๒๔ งานออกพระเมรุพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทา กุมารีรัตน์ พระบรมราชเท
เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๒๓ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมี พระบรมราชโองการให้แต่ ...
2023-04-07 15:30:13
(วันนี้ในอดีต) ๙ มีนาคม ๒๕๒๔ พระสุจริตสุดา ถึงแก่กรรม
พระสุจริตสุดามีชื่อเดิมว่า เปรื่อง สุจริตกุล เกิดเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๘ ณ บ้านปากคลองด่า ...
2023-03-14 16:06:55
(วันนี้ในอดีต) ๘ มีนาคม ๒๔๙๗ หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ถึงแก่กรรม
หลวงประดิษฐไพเราะ เป็นบุตรคนสุดท้องของนายสิน และนางยิ้ม ศิลปบรรเลง เกิดเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔ ...
2023-03-14 15:55:20
(วันนี้ในอดีต) ๗ มีนาคม ๒๔๙๔ วันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร พระราชโอรสองค์ที่ ๕๒ ในพร ...
2023-03-14 15:34:19
๖ มีนาคม วันมาฆบูชา
วันมาฆบูชา หมายถึง การบูชา ในวันเพ็ญเดือน ๓ เนื่องในโอกาสคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ...
2023-03-14 14:12:16
ข่าวย้อนหลัง