หน้าหลัก > ข่าว > เกร็ดความรู้
เกร็ดความรู้

วันนี้ในอดีต ๑๕ ธันวาคม ๒๕๒๕ วันสิ้นพระชนม์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวาปีบุษบากร
ประสูติ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๔๓๔สิ้นพระชนม์ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๒๕ สิริพระชันษาได้ ๙๑ ปีพระคุณสมบัติพ ...
2023-01-04 12:10:00
(วันนี้ในอดีต) ๔ ธันวาคม ๒๔๒๙ วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านิภานภดล วิมลประภาวดี กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านิภานภดล วิมลประภาวดี กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารีประสูติ วันที่ ๔ ธันวา ...
2023-02-22 14:59:17
(วันนี้ในอดีต) ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ วันคล้ายวันอสัญกรรม เจ้าจอมอาบ ในรัชกาลที่ ๕
เจ้าจอมอาบเกิด วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๔๒๔อสัญกรรม วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ สิริอายุได้ ๘๐ ปีเจ้าจอมอา ...
2023-02-22 13:34:57
วันออกพรรษา
วันออกพรรษา คือ วันที่สิ้นสุดระยะการจำพรรษาเป็นเวลา ๓ เดือน (นับตั้งแต่วันเข้าพรรษา) เรียกอีกอย่างหน ...
2023-02-23 12:09:17
(วันนี้ในอดีต) ๒๔ กันยายน : วันมหิดล
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระนามเดิม สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเ ...
2022-12-15 15:47:19
(วันนี้ในอดีต) ๒๑ กันยายน วันเกิด เจ้าจอมมารดาเหม ในรัชกาลที่ ๕
เจ้าจอมมารดาเหม เกิด วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๔๐๗ อสัญกรรม วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๔๗๔ สิริอายุได้ ๖๗ ปีเจ้าจอมม ...
2022-12-15 15:08:09
19 กันยายน พิพิธภัณฑ์ไทย
พิพิธภัณฑสถานถือกำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกในดินแดนสยามหรือประเทศไทย ตั้งแต่ครั้งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอ ...
2022-12-15 14:50:22
(วันนี้ในอดีต) ๔ กันยายน ๒๔๐๖ วันประสูติ พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา
พระวิมาดาเธอ  กรมพระสุทธาสินีนาฏฯ  เป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมหมื่นภูมินทรภัก ...
2022-09-14 15:47:24
(วันนี้ในอดีต) ๑๘ สิงหาคม ๒๔๖๙ วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรลักษณาวดี
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรลักษณาวดี ประสูติ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๔๑๕ สิ้นพระชนม์ วันที่ ๑๘ สิงหา ...
2022-08-22 11:31:29
(วันนี้ในอดีต) ๑๑ สิงหาคม วันคล้ายวันอนิจกรรม เจ้าจอมเอิบ ในรัชกาลที่ ๕
เจ้าจอมเอิบ เป็นธิดาลำดับที่ ๑๑ ของเจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทศ บุนนาค) และท่านผู้หญิงอู่ เกิดเมื่ ...
2022-08-16 14:38:34
ข่าวย้อนหลัง