หน้าหลัก > ข่าว > เกร็ดความรู้
เกร็ดความรู้

๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๗๔ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ สิ้นพระชนม์
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ เสนาบดีกระทรวงพาณิชย์พระองค์แรก มี ...
2022-06-08 15:27:19
๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๓๙๔ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว บวรราชาภิเษกเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ที่สอง
๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๓๙๔ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว บวรราชาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ พระองค์ท ...
2022-06-08 15:26:49
๑๙ พฤษภาคม วันอาภากร
๑๙ พฤษภาคม วันอาภากรวันที่ ๑๙ พฤษภาคมของทุกปี ถือเป็นวันอาภากร ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พ ...
2022-08-01 15:02:41
๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ วันวิสาขบูชา
คำว่า " วิสาขบูชา " หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือน ๖ โดยย่อมาจาก " วิสาขปุรณมีบูชา &qu ...
2022-08-23 14:50:57
๑๗ พฤษภาคม ครบรอบ ๘๕ ปีสวนสุนันทา
๑๗ พฤษภาคม ๒๔๘๐ กระทรวงธรรมการ ได้ประดิษฐานโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย ไว้ที่ส่วนหนึ่งของ "สวนสุ ...
2022-06-08 15:24:51
๔ พฤษภาคม วันฉัตรมงคล
วันฉัตรมงคล (Coronation Day) มีความหมายตามพจนานุกรมว่า พระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร ซึ่งจะกระทำในวันคล้ ...
2022-08-23 11:14:47
๒๑ เมษายน ๒๔๕๘ - พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตอมรพันธุ์ สิ้นพระชนม์
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตอมรพันธุ์ พระนามเดิม พระองค์เจ้าสวัสดิประวัติ เป็นพระราชโอรสพระบาทสมเด็จ ...
2022-05-09 10:08:32
๑๓ เมษายน วันสงกรานต์
สงกรานต์ มาจากภาษาสันสกฤต แปลว่า "ก้าวขึ้น” หรือ "ผ่าน” หรือ "เคลื่อนย้าย ...
2022-08-23 14:42:22
๑๒ เมษายน ๒๔๐๓ – วันประสูติ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส มีพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ ทรงเป็นพระราชโอรสพร ...
2022-04-18 09:47:50
ข่าวย้อนหลัง