หน้าหลัก > ข่าว > เกร็ดความรู้ > ๒๔ มีนาคม ๒๓๙๙ - วันประสูติ พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจรัสพรปฏิภาณ
๒๔ มีนาคม ๒๓๙๙ - วันประสูติ พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจรัสพรปฏิภาณ

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-03-31 10:39:02


พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจรัสพรปฏิภาณ มีพระนามเดิมว่า พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจรูญโรจน์เรืองศรี ทรงเป็นต้นสกุล "จรูญโรจน์" ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๔ แรม ๑๔ ค่ำ ปีมะโรง อัฐศก จุลศักราช ๑๒๑๘ ตรงกับวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๓๙๙ เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว และเจ้าจอมมารดาช้อย ธิดา พระยานครราชสีมา (เมฆ ณ ราชสีมา) เมื่อพระบิดาสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงรับมาอุปการะเลี้ยงดูอย่างพระราชโอรส

ถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ท่านได้รับราชการเป็นนายแพทย์ใหญ่    ในกรมทหารรักษาพระบรมมหาราชวัง เป็นผู้พิพากษาศาลแพ่งสรรพากร ต่อมาจึงดำรงตำแหน่งอธิบดี ผู้พิพากษา ต่อมาเมื่อวันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๙ ทรงได้รับสถาปนาเป็น พระเจ้าบวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจรัสพรปฏิภาณ 

พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจรัสพรปฏิภาณ ได้รับพระราชทานพระไชยวัฒน์องค์เล็ก จากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๔๔๓ พร้อมกับ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเสรฐวงศ์วราวัตร

พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจรัสพรปฏิภาณ ประชวรพระยอดที่พระศอมาตั้งแต่วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๕๐ ทรงรับการผ่าตัด และเสวยพระโอสถที่แพทย์จัดถวาย แต่กลับไม่ทุเลา และสิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๔๕๐ เวลาเช้า ๑ โมง ๒๔ นาที สิริพระชันษา ๕๒ ปี พระราชทานพระโกศไม้สิบสองประกอบพระศพ และได้รับพระราชทานเพลิงพระศพ ณ วัดเทพศิรินทราวาส เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๕๑

วันเสาร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๔ มีพระบรมราชโองการให้เปลี่ยนคำนำพระนาม "พระเจ้าบวรวงศ์เธอ" เป็น "พระเจ้าราชวรวงษ์เธอ"

แหล่งที่มา – Wikipedia

ภาพโดย - นายเอกลักษณ์ สุริยะญาติ