หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > รองผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมงานเสวนา "เหลียวหลัง แลหน้า เมื่อ 'โนรา' ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล"
รองผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมงานเสวนา "เหลียวหลัง แลหน้า เมื่อ 'โนรา' ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล"

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-07-27 10:30:34

รองผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  ร่วมงานเสวนา "เหลียวหลัง แลหน้า เมื่อ 'โนรา' ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเกียรติจากสถานีโทรทัศน์ ThaiPBS เป็นผู้ดำเนินการเสวนา “เหลียวหลัง แลหน้า เมื่อ ‘โนรา’ ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล” และ "นับโยด สาวย่าน ลูกหลานโนรา" ในงาน “เฉลิมฉลองโนราภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน” ที่จัดขึ้นในวันที่ 25-26 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา จัดการเสวนาโดย “ศูนย์สื่อศิลปวัฒนธรรม” Thai PBS และเครือข่ายโนราภาคใต้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากชุมชน และผู้ชมการถ่ายทอดสดผ่านเพจ ThaiPBS เป็นอย่างยิ่ง หวังว่าเป็นจุดเริ่มต้นทำให้มีการศึกษาโนราหลากหลายแง่มุมต่อไป 

ขอบคุณภาพจาก  ไทยบันเทิง ThaiPBS อาจารย์อานันท์ นาคคง นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช และ ผศ.ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ