หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร บุคลากร > สำนักศิลป์ประชุมงานปรับปรุงอาคารสายสุทธานภดล และปรับปรุงอุโมงค์ประวัติศาสตร์
สำนักศิลป์ประชุมงานปรับปรุงอาคารสายสุทธานภดล และปรับปรุงอุโมงค์ประวัติศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-05-12 13:12:45


วันพุธที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อ.กรีธา ธรรมเจริญสถิต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน และบุคลากรสำนักศิลป์ประชุมงานปรับปรุงอาคารสายสุทธานภดล และอุโมงค์ประวัติศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ร่วมกับ บริษัท โฮชิ (ไทย) จำกัด ณ ห้องประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม