หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ประชุมงานปรับปรุงอาคารสายสุทธานภดล และปรับปรุงอุโมงค์ประวัติศาสตร์
สำนักศิลป์ประชุมงานปรับปรุงอาคารสายสุทธานภดล และปรับปรุงอุโมงค์ประวัติศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-23 10:50:55


วันพุธที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อ.กรีธา ธรรมเจริญสถิต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน และบุคลากรสำนักศิลป์ประชุมงานปรับปรุงอาคารสายสุทธานภดล และอุโมงค์ประวัติศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ร่วมกับ บริษัท โฮชิ (ไทย) จำกัด ณ ห้องประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม