หน้าหลัก > ข่าว > โครงการประจำปี > ประมวลภาพกิจกรรม สำนักศิลปะฯ ลงพื้นที่บริการวิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ใน “บันทึกไทยเบฟ” Creative Young Designers Season 2
ประมวลภาพกิจกรรม สำนักศิลปะฯ ลงพื้นที่บริการวิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ใน “บันทึกไทยเบฟ” Creative Young Designers Season 2

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-23 11:04:27


อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และบุคลากรสำนักศิลปะฯ ลงพื้นที่บริการวิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ณ ชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ ๒๘ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา โดยกิจกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ลิ้งค์การรับชม https://www.youtube.com/watch?v=nv0JlXo3Xzk