หน้าหลัก > ข่าว > โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม > ภาพบรรยากาศการซ้อมก่อนการอัดเสียง เพื่อประกอบการเล่าเรื่องน้ำพริกลงเรือ "สำรับวรรณศิลป์ สู่สื่อสร้างสรรค์ร่วมสมัย" โดยสำนักศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ภาพบรรยากาศการซ้อมก่อนการอัดเสียง เพื่อประกอบการเล่าเรื่องน้ำพริกลงเรือ "สำรับวรรณศิลป์ สู่สื่อสร้างสรรค์ร่วมสมัย" โดยสำนักศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-05-12 13:10:18ประมวลบรรยากาศการซ้อมก่อนการอัดเสียง เพื่อประกอบการเล่าเรื่องน้ำพริกลงเรือ "สำรับวรรณศิลป์ สู่สื่อสร้างสรรค์ร่วมสมัย" โดยสำนักศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา