หน้าหลัก > ข่าว > โครงการประจำปี > สำนักศิลป์ฯ อัพเดท การเตรียมความพร้อมงานโปรดักชั่น “สำรับวรรณศิลป์ สู่สื่อสร้างสรรค์ร่วมสมัย”
สำนักศิลป์ฯ อัพเดท การเตรียมความพร้อมงานโปรดักชั่น “สำรับวรรณศิลป์ สู่สื่อสร้างสรรค์ร่วมสมัย”

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-23 11:27:26


การดำเนินงานโปรดักชั่น “สำรับวรรณศิลป์ สู่สื่อสร้างสรรค์ร่วมสมัย” เข้าถึงช่วงสุดท้ายของการเตรียมงานก่อนเริ่มการถ่ายทำ สำนักศิลป์ฯ และทีมงานโปรดักชั่น ได้จำลองห้องเครื่องของสำนักพระวิมาดาเธอฯ เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของการกำเนิดน้ำพริกลงเรือ และการจำลองวงดนตรีในสำนักพระวิมาดาเธอฯ เพื่อสร้างบรรยากาศของสวนสุนันทาในอดีตกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง โดยการถ่ายทำจะผ่านการกำกับการแสดง โดย คุณวรรณศักดิ์ ศิริหล้า ศิลปินศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดงร่วมสมัย พ.ศ. ๒๕๖๓ และเจ้าของรางวัลสุพรรณหงส์ทองคำ สาขาสมทบชายยอดเยี่ยม ในปี พ.ศ.๒๕๕๕ และเรื่องราวทั้งหมดจะถูกถ่ายทอดโดย คุณธชย ประทุมวรรณ (เก่ง เดอะวอยซ์) ศิลปินนักร้องที่มีความโดดเด่นและมีอัตลักษณ์ความเป็นไทยในระดับโลก ร่วมกับนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง (ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาซึ่งจะดำเนินการถ่ายทำในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ อาคารอาทรทิพยนิวาสน์ (อาคาร ๔๖) แหล่งการเรียนรู้ ๓ ศิลป์รัตนโกสินทร์ 

โครงการ “สำรับวรรณศิลป์สู่สื่อสร้างสรรค์ร่วมสมัย” เป็นส่วนหนึ่งในงาน พาเหรดงานศิลป์ (Palace Arts) โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ในการสร้างสรรค์สื่อ “สำรับวรรณศิลป์สู่สื่อสร้างสรรค์ร่วมสมัย” เพื่อเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมา กรรมวิธีการปรุง “น้ำพริกลงเรือ” อย่างละเอียดทุกขั้นตอน ” ในรูปแบบสื่อสมัยใหม่ 

สามารถติดตามผลงานสื่อสร้างสรรค์ร่วมสมัยชิ้นนี้ ได้จากแพลตฟอร์ม Google Arts and Culture และเพจสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เร็ว ๆ นี้

ภาพจาก : ภาพถ่ายเบื้องหลังการทำงาน “ลมหายใจสุดท้ายของทศกัณฐ์” นาฏยศาลาหุ่นละครเล็ก