หน้าหลัก > ข่าว > โครงการประจำปี > วีดีโองาน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการแสดงล้านนา: ซอ-ฟ้อน ฮ่วมสมัย
วีดีโองาน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการแสดงล้านนา: ซอ-ฟ้อน ฮ่วมสมัย

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-23 11:46:49

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการแสดงล้านนา: ซอ-ฟ้อน ฮ่วมสมัย โดย ครูจำปา แสนพรม (ช่างซอ) และ  ครูแววดาว ศิริสุข (ช่างฟ้อน) จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๖ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ความร่วมมือระหว่าง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ แขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์