หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ประชุมต่อเนื่อง “เทศกาลอาหารชาววัง สำรับสวนสุนันทา ภูมิปัญญาอาหารไทย”
สำนักศิลป์ประชุมต่อเนื่อง “เทศกาลอาหารชาววัง สำรับสวนสุนันทา ภูมิปัญญาอาหารไทย”

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-23 12:40:25


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน อาจารย์ ดร.นันทิดา  โอฐกรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และความร่วมมือ และบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมเตรียมงาน “เทศกาลอาหารชาววัง สำรับสวนสุนันทา ภูมิปัญญาอาหารไทย” ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ อาคารอาทรทิพยนิวาสน์ (อาคาร ๔๖) แหล่งการเรียนรู้ ๓ ศิลป์รัตนโกสินทร์ โดยงานดังกล่าวมีกำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นี้


สามารถติดตามข่าวสาร “เทศกาลอาหารชาววัง สำรับสวนสุนันทา ภูมิปัญญาอาหารไทย” ได้จากเพจสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เร็ว ๆ นี้