หน้าหลัก > ข่าว > โครงการประจำปี > น้อมรำลึก ๑๔๒ ปี วันคล้ายวันทิวงคต สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
น้อมรำลึก ๑๔๒ ปี วันคล้ายวันทิวงคต สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-23 13:03:00


รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลถวายภัตตาหาร เครื่องไทยธรรม จตุปัจจัย และทอดผ้าบังสุกุลพระสงฆ์สดับปกรณ์ เนื่องในวันคล้ายวันทิวงคตครบรอบ ๑๔๒ ปี (๓๑ พฤษภาคม) ณ พระวิหารคด วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สถานที่ซึ่งประดิษฐานพระราชสริรางคารสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ โดยได้ดำเนินการภายใต้การปฏิบัติตนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา  (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด