หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ประชุมงานปรับปรุงอาคารสายสุทธานภดล และปรับปรุงอุโมงค์ประวัติศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕
สำนักศิลป์ประชุมงานปรับปรุงอาคารสายสุทธานภดล และปรับปรุงอุโมงค์ประวัติศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-23 13:14:35


อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อ.กรีธา ธรรมเจริญสถิต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน และบุคลากรสำนักศิลปะฯ ประชุมงานปรับปรุงอาคารสายสุทธานภดลส่วนที่เหลือทั้งหมด และปรับปรุงอุโมงค์ประวัติศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ ร่วมกับ บริษัท โฮชิ (ไทย) จำกัด เมื่อวันพุธที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม