หน้าหลัก > ข่าว > โครงการประจำปี > ผลการดำเนินงานโครงการ "สำรับวรรณศิลป์ สู่สื่อสร้างสรรค์ร่วมสมัย"
ผลการดำเนินงานโครงการ "สำรับวรรณศิลป์ สู่สื่อสร้างสรรค์ร่วมสมัย"

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-23 13:24:03


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์สื่อร่วมสมัย เมื่อวันที่ ๒, ๙, ๒๓ กุมภาพันธ์, ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา โดยเชิญศิลปินและนักวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมมาให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไป ได้แก่ นายชนะภพ วัณณโอฬาร ภัณฑารักษ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ให้ความรู้เรื่อง “พินิจสำรับชาววังสวนสุนันทา” นายปิยนัฐ ธนะบุตร (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประพันธ์) อบรมเรื่อง “การสร้างสรรค์คำประพันธ์ในสื่อร่วมสมัย” คุณวรรณศักดิ์ ศิริหล้า (ศิลปินศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดงร่วมสมัย พ.ศ. ๒๕๖๓) การบรรยายเรื่อง “การกำกับการแสดงสำหรับสื่อสร้างสรรค์” และคุณเพียงดาว จริยะพันธุ์ กิจกรรมเสวนาเรื่อง “ศิลปะการแสดงสำหรับสื่อสร้างสรรค์” เพื่อนำไปสู่สร้างสรรค์ผลงานจากองค์ความรู้อาหารชาววังสวนสุนันทาผนวกกับความงามเชิงวรรณศิลป์ ผลงานทั้งหมดนี้จะจัดแสดงเผยแพร่ใน "เทศกาลอาหารชาววัง สำรับสวนสุนันทา ภูมิปัญญาอาหารไทย" ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ต่อไป