หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ฯ ประชุมติดตามความก้าวหน้างาน “เทศกาลอาหารชาววัง สำรับสวนสุนันทา ภูมิปัญญาอาหารไทย”
สำนักศิลป์ฯ ประชุมติดตามความก้าวหน้างาน “เทศกาลอาหารชาววัง สำรับสวนสุนันทา ภูมิปัญญาอาหารไทย”

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-06-22 11:09:21


เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม อาจารย์ ดร.นันทิดา โอฐกรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ และบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมติดตามความก้าวหน้างาน “เทศกาลอาหารชาววัง สำรับสวนสุนันทา ภูมิปัญญาอาหารไทย” ณ อาคารอาทรทิพยนิวาสน์ (อาคาร ๔๖) แหล่งการเรียนรู้ ๓ ศิลป์รัตนโกสินทร์ โดยงานดังกล่าวมีกำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ นี้

สามารถติดตามข่าวสาร “เทศกาลอาหารชาววัง สำรับสวนสุนันทา ภูมิปัญญาอาหารไทย” ได้จากเพจสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เร็ว ๆ นี้