หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ฯ ประชุมงานปรับปรุงอาคารสายสุทธานภดล และปรับปรุงอุโมงค์ประวัติศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕
สำนักศิลป์ฯ ประชุมงานปรับปรุงอาคารสายสุทธานภดล และปรับปรุงอุโมงค์ประวัติศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-15 14:28:27

สำนักศิลป์ฯ ประชุมงานปรับปรุงอาคารสายสุทธานภดล และปรับปรุงอุโมงค์ประวัติศาสตร์ 
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕วันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อ.กรีธา ธรรมเจริญสถิต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน และบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประชุมงานปรับปรุงอาคารสายสุทธานภดลส่วนที่เหลือทั้งหมด และปรับปรุงอุโมงค์ประวัติศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ ร่วมกับ บริษัท โฮชิ (ไทย) จำกัด ณ ห้องประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม