หน้าหลัก > ข่าว > โครงการประจำปี > น้อมรำลึก ๙๓ ปี วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา
น้อมรำลึก ๙๓ ปี วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-15 14:47:05

น้อมรำลึก ๙๓ ปี วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พระวิมาดาเธอ 

กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา


ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันตชัย เอกะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา ครบรอบปีที่ ๙๓ ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ศาลาการเปรียญ วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร โดยมี อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนผู้บริหาร และบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีโดยร่วมกันทอดผ้าถวายพระสงฆ์สดับปกรณ์ ถวายภัตตาหารเพล ดอกไม้ธูปเทียน จตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ๑๐ รูป อันมีพระครูสุนทรธรรมพิทักษ์ (บุญเลิศ ฐิติงฺกโร) เป็นประธานสงฆ์ เพื่ออุทิศเป็นพระกุศลถวายแด่ พระวิมาดาเธอ ฯ พร้อมทั้งเจ้านายในสายราชสกุลยุคล ราชสกุลลดาวัลย์ ตลอดจนเจ้านายที่เคยประทับอยู่ภายในสวนสุนันทา ซึ่งพิธีบำเพ็ญกุศลนี้ ได้ดำเนินการภายใต้การปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด