หน้าหลัก > ข่าว > เกร็ดความรู้ > (วันนี้ในอดีต) ๓๐ มิถุนายน วันคล้ายวันอสัญกรรมของเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับ ในรัชกาลที่ ๕
(วันนี้ในอดีต) ๓๐ มิถุนายน วันคล้ายวันอสัญกรรมของเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับ ในรัชกาลที่ ๕

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-07-08 11:31:20

(วันนี้ในอดีต) ๓๐ มิถุนายน  
วันคล้ายวันอสัญกรรมของเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับ ในรัชกาลที่ ๕เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับ เป็นธิดาหม่อมเจ้าเพิ่ม ในกรมหมื่นภูมินทรภักดี กับหม่อมช้อย เกิดเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๔๓๕ ต่อมาได้รับราชการในตำแหน่งพระสนมเอกในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณเป็นพิเศษนานานับประการ ภายหลังในสมัยรัชกาลที่ ๖ ได้ตามเสด็จพระวิมาดาเธอฯ เข้ามาพำนักในสวนสุนันทา โดยคุณเจ้าจอมสดับพำนักอยู่กับคุณจอมเฉียด ใกล้กับตำหนักที่ประทับของพระวิมาดาเธอฯ เมื่อคุณจอมชราแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คุณจอมกลับเข้ามาพำนักในพระบรมมหาราชวัง จนถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๒๖ สิริรวมอายุได้ ๙๓ ปี