หน้าหลัก > ข่าว > โครงการประจำปี > สำนักศิลปะฯ ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี ๒๕๖๕ ณ วัดมัชฌิมาวาส จังหวัดอุดรธานี
สำนักศิลปะฯ ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี ๒๕๖๕ ณ วัดมัชฌิมาวาส จังหวัดอุดรธานี

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-16 11:09:45


อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา พร้อมด้วย อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้สนองพระราชศรัทธา นำไปถวาย ณ วัดมัชฌิมาวาส ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

การประชุมในครั้งนี้ พระธรรมวิมลมุนี เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีฝ่ายมหานิกาย และเจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส (พระอารามหลวง) เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผู้บริหาร และบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ซึ่งเป็นผู้ประสานงานอำนวยความสะดวก ตลอดจนผู้บริหารและบุคลากร จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี และสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมกำหนดแนวทางการจัดพิธีในครั้งนี้  เพื่อเป็นการปฏิบัติให้ถูกต้องตามพุทธบัญญัติและสนองพระราชศรัทธาที่ได้มีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานผ้าพระกฐินให้มหาวิทยาลัยฯ นำไปทอดถวายในครั้งนี้