หน้าหลัก > ข่าว > เกร็ดความรู้ > (วันนี้ในอดีต) ๗ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรประพันธ์รำไพ
(วันนี้ในอดีต) ๗ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรประพันธ์รำไพ

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-07-08 13:47:44

(วันนี้ในอดีต)
๗ กรกฎาคมวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรประพันธ์รำไพ


พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรประพันธ์รำไพ เป็นพระราชธิดาลำดับที่ ๔๘ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระองค์ที่ ๑ ในเจ้าจอมมารดาอ่อน ธิดาของเจ้าพระยาสุรพันธุ์พิสุทธิ์ ( เทศ บุนนาค ) กับท่านหญิงอู้ มีพระขนิษฐภคินีร่วมเจ้าจอมมารดา ๑ พระองค์ คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงอดิศัยสุริยาภาในปีพุทธศักราช ๒๔๕๓ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เฉลิมพระยศเป็น “พระเจ้าน้องนางเธอ พระองค์เจ้าอรประพันธ์รำไพ” ต่อมาในปีพุทธศักราช ๒๔๖๘ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ทรงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เฉลิมพระยศเป็น “พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรประพันธ์รำไพ” เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ พระองค์สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๖ สิริพระชันษา ๔๘ ปี ปัจจุบันตำหนักของพระองค์ในสวนสุนันทาได้รื้อไปแล้ว และสร้างใหม่เป็นอาคารเรียนของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา