หน้าหลัก > ข่าว > โครงการประจำปี > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญร่ณวมถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ในวันจันทร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญร่ณวมถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ในวันจันทร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-19 14:26:54


สำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอเชิญร่ณวมถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ในวันจันทร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร (กิจกรรมตามตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการ) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ทำให้จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงาน โดยบุคลากรของมหาวิทยาลัย สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/CJZJrE8pyWhiD1DU7

(ลงทะเบียนได้ในวันจันทร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕)