หน้าหลัก > ข่าว > โครงการประจำปี > สำนักศิลปะฯ สวนสุนันทา ถวายเทียนเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษา
สำนักศิลปะฯ สวนสุนันทา ถวายเทียนเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษา

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-19 14:30:28


อาจารย์ ดร.พีระพล  ชัชวาล ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษา เนื่องในโอกาสเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ โดยมีผู้บริหาร และบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีโดยร่วมกันถวายเทียนคู่ และดอกไม้ธูปเทียนจุตปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ๙  รูป อันมีพระธรรมกิตติเมธี (เกษม สญฺญโต ลักษณะวิลาศ) กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารเป็นประธานสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และเป็นประโยชน์เกื้อกูลแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ซึ่งพิธีบำเพ็ญกุศลนี้ ได้ดำเนินการภายใต้การปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด