หน้าหลัก > ข่าว > โครงการประจำปี > ประมวลภาพกิจกรรม นำชมนิทรรศการ “พินิจสำรับชาววังสวนสุนันทา” และการสาธิต “อาหารชาววัง” ตำรับพระวิมาดาเธอฯ
ประมวลภาพกิจกรรม นำชมนิทรรศการ “พินิจสำรับชาววังสวนสุนันทา” และการสาธิต “อาหารชาววัง” ตำรับพระวิมาดาเธอฯ

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-22 13:36:04


ประมวลภาพกิจกรรม นำชมนิทรรศการ “พินิจสำรับชาววังสวนสุนันทา” และการสาธิต “อาหารชาววัง” ตำรับพระวิมาดาเธอฯ โดยนักศึกษาต้นกล้าวัฒนธรรม กิจกรรมภายใต้งาน “เทศกาลอาหารชาววัง สำรับสวนสุนันทา ภูมิปัญญาอาหารไทย” ในระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รับชมภาพเพิ่มเติมทีไ่ด้ที่ : https://www.facebook.com/ArtsandCultureSSRU