หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > รองผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมรายการจามจุรีมีเรื่องเล่า ตอนพิเศษ "เพชรชมพูจุฬาฯ"
รองผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมรายการจามจุรีมีเรื่องเล่า ตอนพิเศษ "เพชรชมพูจุฬาฯ"

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-07-27 09:55:42

รองผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

ร่วมรายการจามจุรีมีเรื่องเล่า ตอนพิเศษ "เพชรชมพูจุฬาฯ"ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยรับเกียรติจากรายการจามจุรีมีเรื่องเล่า ตอนพิเศษ "เพชรชมพูจุฬาฯ" ในการเล่าเรื่องราวชีวิตในรั้วจามจุรี ของนิสิตเก่าผู้ทรงคุณค่า มหาบัณฑิต คณะอักษรศาสตร์ และดุษฎีบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ทาง FM 101.5 สถานีวิทยุจุฬาฯ  สามารถติดตามรับฟังย้อนหลังได้ที่ https://www.cuartculture.chula.ac.th/activity/11423/

ขอบพระคุณข้อมูลข่าวจาก Facebook หอประวัติจุฬาฯ