หน้าหลัก > ข่าว > เกร็ดความรู้ > (วันนี้ในอดีต) ๑๑ สิงหาคม วันคล้ายวันอนิจกรรม เจ้าจอมเอิบ ในรัชกาลที่ ๕
(วันนี้ในอดีต) ๑๑ สิงหาคม วันคล้ายวันอนิจกรรม เจ้าจอมเอิบ ในรัชกาลที่ ๕

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-16 14:38:34เจ้าจอมเอิบ เป็นธิดาลำดับที่ ๑๑ ของเจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทศ บุนนาค) และท่านผู้หญิงอู่ เกิดเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๒๒ ได้ถวายตัวเข้ารับราชการในพระราชสำนักฝ่ายในเป็นเจ้าจอมในรัชกาลที่ ๕ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๒๒ และเป็นหนึ่งใน “เจ้าจอมก๊กออ” ที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงโปรดปรานเป็นพิเศษ 

เจ้าจอมเอิบเป็นผู้ที่มีความสามารถในการเล่นกล่องและเทคนิคการถ่ายภาพ นับเป็นนักถ่ายรูป (สมัครเล่น) ที่มีความสามารถคนหนึ่ง ซึ่งทั้งถ่ายรูปและล้างรูปเองได้โดยชำนาญ ในงานวัดเบญจมบพิตรช่วงธันวาคม พ.ศ. ๒๔๔๗ สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงโปรดเกล้าฯ ให้มีร้านหลวงเป็นเป็นร้านถ่ายรูปไว้ให้บริการแก่ผู้ที่ต้องการจะถ่ายรูป เจ้าจอมเอิบก็เป็นผู้หนึ่งของฝ่ายในที่มีหน้าที่เกี่ยวกับ “กองถ่ายรูป” โดยมีประจักษ์พยานของฝีมือในการถ่ายรูปของเจ้าจอมเอิบก็ยังหลงเหลืออยู่ที่หอสมุดดำรงราชานุภาพ สมุดภาพ ร.๙๗ เป็นอัลบั้มเก็บรูปที่เป็นฝีมือของเจ้าจอมเอิบทั้งสิ้น

ภายหลังเจ้าจอมเอิบออกมาสร้างบ้านที่สวนนอกสามเสนอยู่ร่วมกับหลาน ๆ ในที่ดินที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงพระราชทานให้กับท่าน ในบั้นปลายของชีวิต เจ้าจอมเอิบเป็นโรคเนื้อร้ายในปาก และถึงแก่อนิจกรรมที่บ้านราชบูรณะ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๗ สิริรวมอายุ ๖๕ ปี

ที่มา : หนังสือเจ้าจอมก๊กออ