หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > รองผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมโครงการนักวิจัย TMF Journal กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รุ่นที่ ๒
รองผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมโครงการนักวิจัย TMF Journal กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รุ่นที่ ๒

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-09-02 14:51:44


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมโครงการนักวิจัย TMF Journal กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รุ่นที่ ๒ กลุ่มผู้รับทุน และภาคีเครือข่ายผู้สนใจร่วมเรียนรู้ โดยเริ่มอบรมในวันเสาร์ที่ ๒๗ สิงหาคม - วันเสาร์ที่ ๓, ๑๐, ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ จัดโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

ขอขอบคุณเพจ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ข่าว : วณิชยา บุษบงส์

เว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม: www.culture.ssru.ac.th 

.

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา: www.ssru.ac.th