หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ฯ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรม Museum Travel เนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย 2565 (Thai Museum Day 2022)
สำนักศิลป์ฯ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรม Museum Travel เนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย 2565 (Thai Museum Day 2022)

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-09-02 14:56:28


สำนักศิลป์ฯ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรม Museum Travel เนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย 2565 (Thai Museum Day 2022) โดยพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล จะอยู่ในเส้นทางการเรียนรู้ เส้นทางที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2565 “ย้อนรอยเส้นทางรถราง พิพิธพระนคร” นั่งรถรางชมเกาะรัตนโกสินทร์ ชมพิพิธภัณฑ์และแหล่งการเรียนรู้รอบกรุง เวลา 13.00 – 17.00 น. 

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถเข้าร่วมโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ฟรี! จำนวนจำกัด!

เปิดรับลงทะเบียนแล้วตั้งแต่วันนี้ - 13 กันยายน พ.ศ.2565 

Link ลงทะเบียน shorturl.at/aDR06

โดยจะตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนผ่านทาง E-Mail

ขอขอบคุณเพจ Thai Museum Day 2022

ข่าว : วณิชยา บุษบงส์

สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมได้จากเพจสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม: www.culture.ssru.ac.th 

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา: www.ssru.ac.th