หน้าหลัก > ข่าว > บริการศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ ต้อนรับชมรมรักษ์วัฒนศิลป์ ชมวัง ทำเครื่องว่าง “ส้มฉุน”
สำนักศิลป์ ต้อนรับชมรมรักษ์วัฒนศิลป์ ชมวัง ทำเครื่องว่าง “ส้มฉุน”

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-09-02 15:00:30


เมื่อวันที่ ๗ และ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากชมรมรักษ์วัฒนศิลป์ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล และแหล่งการเรียนรู้ ๓ ศิลป์รัตนโกสินทร์ แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของสวนสุนันทา และร่วมกิจกรรมอบรมทำเครื่องว่างชาววัง “ส้มฉุน”   

ส้มฉุน เครื่องว่างคลายร้อนของสาวชาววังในสมัยโบราณ ที่มีบันทึกมาจากกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในการเห่ชมฝีพระหัตถ์การแต่งเครื่องเสวยของสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี โดยส้มฉุนนั้น มีความพิเศษจากผลไม้ลอยแก้วอื่นตรงที่น้ำลอยแก้วมีส่วนผสมของผิวส้มที่มีกลิ่นหอมจากน้ำมันหอมระเหย และผลไม้ที่บรรจงซอยให้มีความเรียวเล็กสมเป็นกุลสตรีชาววัง เป็นเครื่องหวานที่ถูกรังสรรค์ขึ้นได้อย่างเหมาะสมกับฤดูร้อน ทำให้ผู้ได้ลิ้มลองคลายความร้อนได้อย่างน่าอัศจรรย์

คุณปริวัตร จันทร หัวหน้าชมรมรักษ์วัฒนศิลป์ และที่ปรึกษารายการ Spirit of Asia กล่าวว่า สมาชิกที่มาร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ และความสนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรมฝึกทำส้มฉุน ทางชมรมขอขอบคุณสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นอย่างสูง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในโอกาสหน้าจะได้รับความร่วมมือในการเผยแพร่ความรู้และกิจกรรมดี ๆ ร่วมกันต่อไป 

ข่าว/ภาพ : วณิชยา บุษบงส์

เว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม: www.culture.ssru.ac.th 

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา: www.ssru.ac.th