หน้าหลัก > ข่าว > บริการศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ฯ พาชมแหล่งการเรียนรู้สวนสุนันทา ในรายการ “เปิดตำนานกับ เผ่าทอง ทองเจือ”
สำนักศิลป์ฯ พาชมแหล่งการเรียนรู้สวนสุนันทา ในรายการ “เปิดตำนานกับ เผ่าทอง ทองเจือ”

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-12-15 14:24:06เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดยอาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาล ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทำรายการ "เปิดตำนานกับ เผ่าทอง ทองเจือ" ในการเปิดพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล พาชมแหล่งการเรียนรู้ ๓ ศิลป์รัตนโกสินทร์ และการสาธิตการทำเครื่องว่างชาววัง “ขนมจีบไทย” โดยมี นายชนะภพ วัณณโอฬาร ภัณฑารักษ์ เป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราว ประวัติความเป็นมา รวมทั้งถ่ายทอดกรรมวิธีการปรุงอย่างละเอียดทุกขั้นตอนจนกลายเป็นขนมจีบไทยในที่สุด

รายการ "เปิดตำนานกับ เผ่าทอง ทองเจือ" เป็นรายการสารคดีท่องเที่ยวประกอบความรู้ทางวิชาการแขนงต่างๆ รวมทั้งให้ความบันเทิงควบคู่กันไปในรายการ และแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่พัก ภัตตาคาร ร้านอาหาร รวมทั้งสถานที่ช็อปปิ้ง ทั้งแบบโลคอลพื้นถิ่น และแบบทันสมัย ร่วมสมัย ในรูปแบบเอ็ดดูเทนเนอร์ (Edutainer) ที่จะนำเสนอความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ให้แก่ผู้ชม โดยมี อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ เป็นพิธีกรหลัก ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. ผ่านช่องทาง สถานีโทรทัศน์ พีพีทีวี เอชดี ๓๖ (PPTV HD 36)

สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมได้จากเพจสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม: www.culture.ssru.ac.th 

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา: www.ssru.ac.th

ข่าว/ภาพ : วณิชยา บุษบงส์