หน้าหลัก > ข่าว > บริการศิลปะและวัฒนธรรม > นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ ๓ คณะมนุษยศาสตร์ฯ เยี่ยมชมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล ศึกษาการแปลบทนิทรรศการสำหรับงานพิพิธภัณฑ์
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ ๓ คณะมนุษยศาสตร์ฯ เยี่ยมชมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล ศึกษาการแปลบทนิทรรศการสำหรับงานพิพิธภัณฑ์

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2023-02-23 11:08:37


เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีโอกาสต้อนรับ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๗๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล เพื่อศึกษาเรื่องราวของสวนสุนันทาและการแปลบทนิทรรศการสำหรับงานพิพิธภัณฑ์ โดยมีทีมภัณฑารักษ์นำชมแหล่งการเรียนรู้ฯ เพื่อสร้างองค์ความรู้สวนสุนันทาให้แก่คณะผู้เข้าเยี่ยมชม ท่านที่สนใจเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล แหล่งเรียนรู้ ๓ ศิลป์รัตนโกสินทร์ และอุโมงค์ประวัติศาสตร์สวนสุนันทา สามารถเข้าชมได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดต่อเนื่อง โดยไม่เสียค่าเข้าชม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. ๐๒-๑๖๐๑๒๑๖