หน้าหลัก > ข่าว > โครงการประจำปี > เตรียมพบกับ กิจกรรม “Be smart with Your Heart” ร่วมเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี กับสำนักศิลป์ฯ ในโครงการพัฒนาเอกลักษณ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมสวนสุนันทา
เตรียมพบกับ กิจกรรม “Be smart with Your Heart” ร่วมเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี กับสำนักศิลป์ฯ ในโครงการพัฒนาเอกลักษณ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2023-02-23 11:11:16


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาเอกลักษณ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมสวนสุนันทา ภายใต้แนวคิด Be Smart with Your Heart ปลูกฝังความเป็นวังสวนสุนันทา และเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีให้แก่นักศึกษา โดยโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาในการดำเนินกิจกรรม อาทิ 

- คุณพรฟ้า ปุณิกา กุลสุนทรรัตน์ รองอันดับ ๒ Miss Universe Thailand 2020 ในกิจกรรม “Be Smart with your Heart การสร้างบุคลิกภาพที่เฉิดฉาย”

- ผศ.ดร.กุสุมา เทพรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแสดงและวิทยากรอบรมให้กับองค์กรของรัฐและเอกชนกว่า ๑๐๐ แห่ง ในกิจกรรม “Be Smart with Social Etiquette การนำเสนอในที่สาธารณะแบบมืออาชีพ”

- คุณแมนสรวง ฐิติพงษ์ ส่งแสง Make up Artist Thailand ในกิจกรรม “Be Smart with Makeup การแต่งหน้าเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ”

- คุณณพนธ์ กิจรุ่งโรจน์ Fashion Designer and Creative Contemporary Arts ในกิจกรรม “Be Smart with Trendy Outfit การเสริมสร้างบุคลิกภาพด้วยเครื่องแต่งกาย”

- คุณเบญหล้า ชูจิตร์ ทีม Miss Universe Is You ในกิจกรรม “Be Smart with Teamwork การสร้างทีมเวิร์คสวนสุนันทา”

- คุณชนะภพ วัณณโอฬาร ภัณฑารักษ์แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา ในกิจกรรม “Be Smart with Suan Sunandha Culture การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา”

หลังเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาจะได้รับการเสริมสร้างบุคลิกภาพ เรียนรู้การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และมีองค์ความรู้สวนสุนันทา ได้รับโอกาสในการเป็นตัวแทนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในการปฏิบัติงานทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมสวนสุนันทา และมีโอกาสในการร่วมงานกับอินฟลูเอนเซอร์ (Influencer) ด้านต่างๆ 

สามารถติดตามรายละเอียดโครงการฯ ได้ที่ เพจสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา