หน้าหลัก > ข่าว > โครงการประจำปี > สำนักศิลป์ฯ ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Be Smart with Your Heart ร่วมเสริมสร้างบุคลิกภาพที่เฉิดฉาย และปลูกฝังความเป็นวังสวนสุนันทา ในโครงการพัฒนาเอกลักษณ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมสวนสุนันทา
สำนักศิลป์ฯ ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Be Smart with Your Heart ร่วมเสริมสร้างบุคลิกภาพที่เฉิดฉาย และปลูกฝังความเป็นวังสวนสุนันทา ในโครงการพัฒนาเอกลักษณ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-12-14 16:01:08สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาเอกลักษณ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมสวนสุนันทา ภายใต้แนวคิด Be Smart with Your Heart ปลูกฝังความเป็นวังสวนสุนันทา และเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีให้แก่นักศึกษา โดยโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาในการดำเนินกิจกรรม อาทิ คุณพรฟ้า ปุณิกา กุลสุนทรรัตน์ รองอันดับ ๒ Miss Universe Thailand 2020 ในกิจกรรม “Be Smart with your Heart การสร้างบุคลิกภาพที่เฉิดฉาย” ในวันพุธที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์


ผศ.ดร.กุสุมา เทพรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแสดงและวิทยากรอบรมให้กับองค์กรของรัฐและเอกชนกว่า ๑๐๐ แห่ง ในกิจกรรม “Be Smart with Social Etiquette การนำเสนอในที่สาธารณะแบบมืออาชีพ” ในวันเสาร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. คุณณพนธ์ กิจรุ่งโรจน์ Fashion Designer and Creative Contemporary Arts ในกิจกรรม “Be Smart with Trendy Outfit การเสริมสร้างบุคลิกภาพด้วยเครื่องแต่งกาย” ในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. คุณแมนสรวง ส่งแสง Make up Artist Thailand ในกิจกรรม “Be Smart with Makeup การแต่งหน้าเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ” ในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. คุณชนะภพ วัณโอฬาร ภัณฑารักษ์แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา ในกิจกรรม “Be Smart with Suan Sunandha Culture การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา” ในวันเสาร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 


คุณเบญหล้า ชูจิตต์ ทีม Universe Is U ในกิจกรรม “Be Smart with Teamwork การสร้างทีมเวิร์คสวนสุนันทา” ในวันเสาร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

หลังเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ นักศึกษาจะได้รับการเสริมสร้างบุคลิกภาพ เรียนรู้การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และมีองค์ความรู้สวนสุนันทา ได้รับโอกาสในการเป็นตัวแทนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในการปฏิบัติงานทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมสวนสุนันทา และมีโอกาสในการร่วมงานกับอินฟลูเอนเซอร์ (Influencer) ด้านต่างๆ 

นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมสามารถลงทะเบียนได้ที่  https://forms.gle/13htFUKqRVGeBsuP6  ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕