หน้าหลัก > ข่าว > โครงการประจำปี > เตรียมพบกับงาน Night at the Museum Festival 2022 “ศิลปะปลายจวัก สีสันแห่งอาหารชาววัง” วันที่ ๑๖ - ๑๘ ธันวาคม เวลา ๑๖.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
เตรียมพบกับงาน Night at the Museum Festival 2022 “ศิลปะปลายจวัก สีสันแห่งอาหารชาววัง” วันที่ ๑๖ - ๑๘ ธันวาคม เวลา ๑๖.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2023-02-22 14:19:16


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ในการจัดงาน Night at the Museum Festival 2022 ภายใต้หัวข้อ “ศิลปะปลายจวัก สีสันแห่งอาหารชาววัง” ซึ่งมีกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ ธันวาคม เวลา ๑๖.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้

การแสดงสร้างสรรค์ ชุด "น้ำพริกลงเรือสวนสุนันทา" ผลงานร่วมสมัยเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ การกำเนิดขึ้นของน้ำพริกถ้วยใหม่ ศิลปะการดัดแปลงด้านอาหาร หนึ่งในทักษะของสตรีชาววังสวนสุนันทา 

รอบที่ ๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. 

รอบที่ ๒ เวลา ๒๐.๐๐ น.

หมายเหตุ : ลงทะเบียนรอบการแสดงล่วงหน้า 

- การสาธิตอาหารชาววัง "เครื่องหวาน สีสันอาหารไทย" อาหารอันมีรูปลักษณ์สวยงามดุจดอกไม้ จากการคิดประดิษฐ์และใช้สีสันจากธรรมชาติ มาสร้างสรรค์จนเกิดเป็นอาหารอันวิจิตร ได้แก่

“ขนมช่อม่วง” สีสันจากพรรณไม้

“ขนมลำเจียก” รูปลักษณ์ดั่งดอกไม้ 

ตำนานขนมไทยอันมีชื่อปรากฏในกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

- นิทรรศการอาหารชาววัง “พินิจสำรับชาววังสวนสุนันทา” องค์ความรู้อาหารชาววัง การจัดสำรับอาหารในตำหนักพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา และสำรับโปรดในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

- ร้านค้าวัฒนธรรม

ลิ้มรสอาหารไทยตำรับโบราณ และเพลิดเพลินกับการเลือกซื้องานฝีมือชาววังจากร้านค้าชุมชน และพันธมิตร ส่วนหนึ่งในการให้บริการวิชาการ