หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ฯ เข้ารับการตรวจอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
สำนักศิลป์ฯ เข้ารับการตรวจอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2023-02-22 14:56:05


วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ให้การต้อนรับคณะกรรมการโครงการอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล เข้าตรวจสำนักงาน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยได้ทำการตรวจ ห้องสำนักงาน ตัวอาคาร ห้องน้ำ รวมถึงความสวยงามทั้งภายในและภายนอกอาคาร ซึ่งคณะกรรมการจะทำการรวบรวมผลคะแนน และแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง