หน้าหลัก > ข่าว > โครงการประจำปี > OAC x Be Smart with Your Heart EP.5 + Ep.6 สองกิจกรรมสุดท้ายอบรมเสร็จสิ้นแล้ว!
OAC x Be Smart with Your Heart EP.5 + Ep.6 สองกิจกรรมสุดท้ายอบรมเสร็จสิ้นแล้ว!

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2023-05-16 14:00:26


เสร็จสิ้นไปแล้วกับกิจกรรมอบรม “Be Smart with Your Heart ปลูกฝังความเป็นวังสวนสุนันทา” กับ 2 Ep. สุดท้าย ในกิจกรรม “Be Smart with Suan Sunandha Culture การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา” โดย ชนะภพ วัณณโอฬาร ภัณฑารักษ์แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา และกิจกรรม “Be Smart with Teamwork การสร้างทีมเวิร์คสวนสุนันทา” โดย เบญหล้า ชูจิตต์ จากทีม Universe Is U เมื่อวันเสาร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมช่อแก้ว ชั้น ๕ อาคาร ๓๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโครงการพัฒนาเอกลักษณ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมสวนสุนันทา จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Be Smart with Your Heart ปลูกฝังความเป็นวังสวนสุนันทา และเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีให้แก่นักศึกษา โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาในการดำเนินกิจกรรม หลังเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ นักศึกษาจะได้รับการเสริมสร้างบุคลิกภาพ เรียนรู้การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และมีองค์ความรู้สวนสุนันทา ได้รับโอกาสในการเป็นตัวแทนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในการปฏิบัติงานทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมสวนสุนันทา และมีโอกาสในการร่วมงานกับอินฟลูเอนเซอร์ (Influencer) ด้านต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานด้านการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมสวนสุนันทา