หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > ผอ.สำนักศิลป์ฯ ร่วมเชิญชวนเข้าร่วมงานจดทะเบียนสมรส "ปดิวรัดา...ด้วยรักภักดีนิรันดร์" รฦกรัก ณ อัครสถานพระราชอุทยานสวนสุนันทา.. เนื่องในวันวาเลนไทน์
ผอ.สำนักศิลป์ฯ ร่วมเชิญชวนเข้าร่วมงานจดทะเบียนสมรส "ปดิวรัดา...ด้วยรักภักดีนิรันดร์" รฦกรัก ณ อัครสถานพระราชอุทยานสวนสุนันทา.. เนื่องในวันวาเลนไทน์

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2023-02-14 11:20:43


วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานแถลงข่าว เชิญชวนเข้าร่วมงานจดทะเบียนสมรส "ปดิวรัดา...ด้วยรักภักดีนิรันดร์" รฦกรัก ณ อัครสถานพระราชอุทยานสวนสุนันทา.. เนื่องในวันวาเลนไทน์ (๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) ร่วมกับ นางสาวรุจิรา อารินทร์ ผู้อำนวยการเขตดุสิต ดำเนินการถ่ายทอดสดโดยสำนักงานเขตดุสิต ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 


ข่าว/ภาพ : วณิชยา บุษบงส์