หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > ผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมอวยพร นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมอวยพร นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2023-02-23 14:42:27


22 ก.พ. 65 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมอวยพรและมอบของที่ระลึกแด่รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องรับรองสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑