หน้าหลัก > ข่าว > บริการศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับนักศึกษาโครงการสร้างสรรค์กิจกรรมสานสัมพันธ์สวนนันท์กับศิลปากร เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับนักศึกษาโครงการสร้างสรรค์กิจกรรมสานสัมพันธ์สวนนันท์กับศิลปากร เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2023-04-07 15:07:39


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีโอกาสต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และนักศึกษาคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ของโครงการสร้างสรรค์กิจกรรมสานสัมพันธ์สวนนันท์กับศิลปากร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของสวนสุนันทา ให้การนำชมโดย นางสาววณิชยา บุษบงส์ ภัณฑารักษ์ และ นายรวีโรจน์ สิงห์ลำพอง นักวิชาการศึกษา เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สวนสุนันทาให้แก่คณะผู้เข้าเยี่ยมชม และกลุ่มนักศึกษาได้ใช้สถานที่ในการทำกิจกรรมวาดภาพระบายสี โดยมีโปสการ์ดภาพวาดสีน้ำคุณข้าหลวงในพระวิมาดาเธอฯ เป็นต้นแบบ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ที่ผ่านมา