หน้าหลัก > ข่าว > บริการศิลปะและวัฒนธรรม > นักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมฝึกอบรมทำขนมดอกอัญชัน บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน
นักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมฝึกอบรมทำขนมดอกอัญชัน บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2023-04-07 15:26:47


เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยอาจารย์ ดร.นันทิดา โอฐกรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ ให้การต้อนรับนักเรียนตัวแทนประเทศไทยที่จะไปแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมที่ประเทศนิวซีแลนด์ จำนวน ๒๐ คน ในการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล เพื่อเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของสวนสุนันทาตั้งแต่อดีต จวบจนปัจจุบัน และองค์ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ของสวนสุนันทา โดยมีนายรวีโรจน์ สิงห์ลำพอง นักวิชาการศึกษาเป็นผู้นำชม  นอกจากนี้กลุ่มนักเรียนตัวแทนประเทศไทยยังได้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรียนรู้ศาสตร์การทำขนมไทย “ขนมดอกอัญชัน” โดยมีนายชนะภพ วัณณโอฬาร และนางสาววณิชยา บุษบงส์ ภัณฑารักษ์ประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้สาธิตและบรรยาย  ขนมดอกอัญชันเป็นขนมที่พัฒนามาจากขนมน้ำดอกไม้ ที่ตกแต่งหน้าด้วยไส้มะพร้าวอ่อนและไข่แมงดา มีกลิ่นและรสชาติหวานหอมจากมะพร้าวอ่อน สีสันสวยงามจากสีของดอกอัญชัน ภาพ : พัฒนฉัตร ชื่นเกษม

ข่าว : วณิชยา บุษบงส์