หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ฯ พาเที่ยวชมแหล่งมรดกวัฒนธรรมสวนสุนันทา ในรายการ Museum Thailand – Vlog Driver
สำนักศิลป์ฯ พาเที่ยวชมแหล่งมรดกวัฒนธรรมสวนสุนันทา ในรายการ Museum Thailand – Vlog Driver

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2023-04-07 15:51:41


เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน Museum Thailand – Vlog Driver พาทัวร์โดย คุณอ๊อฟ อัครพล ทองธราดล ในการเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้ รอบกรุงเทพฯ โดยใน EP นี้ สำนักศิลป์ฯ ร่วมพาชมตำหนักพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล อุโมงค์ประวัติศาสตร์ และต้นแก้วเจ้าจอมต้นแรกของประเทศไทย แหล่งมรดกวัฒนธรรมที่สำคัญของสวนสุนันทา ให้ข้อมูลความรู้ โดย นายชนะภพ วัณณโอฬาร ภัณฑารักษ์ สามารถติดตามรับชมได้ทาง Facebook และ Youtube ของ Museum Thailand เร็วๆ นี้


ข่าว/ภาพ : วณิชยา บุษบงส์