หน้าหลัก > ข่าว > บริการศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ฯ เผยแพร่องค์ความรู้อาหารชาววังสู่ชุมชนบ้านวัดมะเกลือ จ.นครปฐม
สำนักศิลป์ฯ เผยแพร่องค์ความรู้อาหารชาววังสู่ชุมชนบ้านวัดมะเกลือ จ.นครปฐม

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2023-05-15 15:00:07


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทำอาหารไทยและขนมไทย ให้แก่ชุมชนบ้านวัดดอนมะเกลือ หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถของคนในชุมชนให้สามารถสร้างอาชีพและรายได้ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งกลุ่มชุมชนและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการทำอาหารชาววัง “แกงรัญจวน” และขนมไทย “ทับทิมกรอบ” โดยมีนายชนะภพ วัณณโอฬาร ภัณฑารักษ์ และ นายรวีโรจน์ สิงห์ลำพอง นักวิชาการศึกษา เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และวิธีการทำอาหารและขนมไทยชาววังนี้