หน้าหลัก > ข่าว > บริการศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ฯ จัดกิจกรรมต้อนรับ สโมสรโรตารี กรุงเทพ เพลินจิต เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
สำนักศิลป์ฯ จัดกิจกรรมต้อนรับ สโมสรโรตารี กรุงเทพ เพลินจิต เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2023-05-15 15:51:43


วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์ ดร.นันทิดา โอฐกรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ บุคลากรสำนักศิลป์ฯ และได้รับเกียรติจาก ดร.เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมให้การต้อนรับ คุณมาลัย วูวนิช นายกสโมสรโรตารี กรุงเทพ เพลินจิต คุณจุมพจน์ เชื้อสาย อดีตนายกสโมสรฯ ผู้ประสานงาน และสมาชิกสโมสรโรตารีฯ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล เพื่อเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของสวนสุนันทา โดยมี นายรวีโรจน์ สิงห์ลำพอง นักวิชาการศึกษา เป็นผู้นำชม และร่วมชมกิจกรรมสาธิตการทำเครื่องว่างชาววัง “ขนมจีบไทย” โดย นายชนะภพ วัณณโอฬาร ภัณฑารักษ์ และ นางสาววณิชยา บุษบงส์ ภัณฑารักษ์ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และวิธีการทำเครื่องว่างชาววังชนิดนี้ “ขนมจีบไทย” หนึ่งในเครื่องว่างที่ปรากฏในกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน มีการพรรณนาถึงความงามของขนมจีบไทยว่ามีลักษณะคล้ายกับจีบผ้านุ่งของสตรี ทำให้เครื่องว่างชนิดนี้มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากอาหารสามัญทั่วไป ด้วยมีการคิดประดิษฐ์ให้ขนมมีความวิจิตรและการจัดแต่งสำรับที่สวยงาม